Usein kysytyt kysymykset

Työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia keinoja

Lapsiperheessä työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla haastavaa.  Etenkin yhden vanhemman perheillä, joissa toista vanhempaa ei ole lainkaan  tai hän ei ole lapsen hoitotehtävissä mukana, voivat haasteet käydä ylivoimaisiksi.  Pahimmillaan vanhempi joutuu jopa...

Eroamassa tai eroa suunnittelemassa

Mitä erossa tapahtuu Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Katso tästä Oikeusministeriön neuvot avioliiton päättämiseksi. Eron jälkeen lasten asuinpaikan määrääminen ratkaisee pitkälti sen, millaiseksi vanhempien arki muodostuu. Päätösvalta on ensisijaisesti vanhemmilla...

Mitä tehdä, jos elatusapua ei makseta

Elatusapu maksetaan etukäteen kuukauden 1. päivänä, jos muusta maksupäivästä ei ole sovittu. Jos maksu ei ole ilmestynyt tilille, lähihuoltaja voi anoa Kelalta elatustukea lapselleen. Elatustuki on 172,59 (2022) euroa kuukaudessa lasta kohden. Elatustukea maksetaan...

Kummalle lapset jäävät erossa

Eron jälkeen lasten asuinpaikan määrääminen ratkaisee pitkälti sen, millaiseksi vanhempien arki muodostuu.  Päätösvalta on ensisijaisesti vanhemmilla itsellään, ainoastaan kiistatapaukset ratkaisee tuomioistuin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen  huoltokiistoja...

Yhteishuolto, yksinhuolto – Mitä ne tarkoittavat?

Mikä ihmeen yhteishuolto? Vanhemmuutta ei välttämättä jaeta käytännössä, vaikka lapsi olisi yhteishuollossa. Toisaalta yhteishuoltajuus saattaa toteutua hyvinkin, vaikka lapsi olisi yksinhuollossa. Keskeistä ei yleensä olekaan lapsen huoltomuoto, vaan se, miten...

Miten omaisuus jaetaan

Omaisuuden jakaminen avioerossa Omaisuuden ositus on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun avioerohakemus on toimitettu käräjäoikeudelle. Tätä päivää kutsutaan ositusperusteeksi. Omaisuuden jakamisessa huomioidaan kummankin puolison omaisuus ja velat, jotka puolisot ovat...

Miten lapsen elatus turvataan?

Lapsen elatusapu Eron yhteydessä lapsen elatussopimuksen laatiminen on kiireellisyyslistalla ensimmäisten joukossa. Sopimus voidaan tehdä heti kun lapsi ja vanhempi asuvat virallisesti eri osoitteissa. Elatussopimus on vahvistettava sosiaalitoimessa, jotta se on...

Elatusavun indeksikorotukset

Korotus alkaen   Korotus-%       Mitä elatusapumaksua korotus koskee 1.1.1995             5 %               ennen 1.1.1993 vahvistettu 1.1.2000             5 %               ennen 1.1.1995 vahvistettu 1.1.2002             5 %               ennen 1.1.2000 vahvistettu...