Korotus alkaen   Korotus-%       Mitä elatusapumaksua korotus koskee

1.1.1995             5 %               ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000             5 %               ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002             5 %               ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007             5 %               ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009             5 %               ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010             2,297 %        kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011             2,38 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012             3,57 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013             2,63 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014             1,17 %           kaikkiiin sopimuksiin
1.1.2015             1,00 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016            -0,26 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2017              0,47 %          kaikkiin sopimuksiin
1.1.2018              0,57 %          kaikkiin sopimuksiin
1.1.2019              1,5 %            kaikkiin sopimuksiin
1.1.2020              0,77 %            kaikkiin sopimuksiin

Yleensä tammikuussa elatusapu- ja elatustukimaksuihin tulee indeksikorotus tai -vähennys. Korotuksen suuruus vavistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä yleensä  joulukuun aikana. Korotus perustuu lakiin Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008).

Maksajan pitää itse lisätä indeksikorotus elatusapumaksuun.  Maksun saaja voi viime kädessä ulosmitata korotuksen. Ulosottohakemus laaditaan ulosottovirastossa ja sen liitteeksi tarvitaan elatusopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen elatusavusta. Velallinen joutuu maksamaan laiminlyödyn elatusavun lisäksi myös viivästyskoron sekä ulosottomaksun. Elatusapuvelka vanhenee kuitenkin viiden vuodessa.