Lausunnot

Tiedote vanhempainvapaasta

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Uusi laki mahdollistaa yksinhuoltajaäidille 54 päivää lisää vanhempainvapaata. On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus saada yhtä pitkä kotihoitojakso perhemuodosta riippumatta ainakin lainsäädännön tasolla. Tämä uudistus tulee...

Liiton jäsenkysely 2017

Liiton jäsenkysely huhtikuussa 2017 14 % ilmoitti, että päivähoidon rajauksella oli ollut kielteisiä vaikutuksia, kuten estänyt työssäkäynnin tai johtanut uupumiseen Kyselyn mukaan 62 % vastaajan kunta oli rajannut päivähoito-oikeutta. Aihe puhutti jäsenkuntaa, sillä...

31.8.2018 Liiton lausunto CEDAW -raportista

Ulkoministeriö Oikeuspalvelu kirjaamo.um@formin.fi marjatta.hiekka@formin.fi Lausuntopyyntö 31.8. YK, Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CEDAW) Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi  Yhden Vanhemman Perheiden...