Lausunnot

Kuntavaalitavoitteet 2021

Tukea erityislapsen vanhemman perheelle Kunnan tulee noudattaa vammaislakia ja ryhtyä tukemaan yhdenvertaisesti diagnoosista riippumatta kaikkia erityistarpeisten lasten perheitä. Lainrikkomukset pitää sanktioida.   Kotipalvelu on toteutettava Sosiaalihuoltolain...

25.2.2020 Lausunto perhevapaauudistuksesta STM:lle

YVPL kannattaa isä-kiintöiden laajentamista Etävanhemman perherahakaudesta tulee vanhempien päättää yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää tärkeänä isäkiintiöiden laajentamista, koska  kansainväliset käytännöt osoittavat isien käyttävän juuri niitä....

27.3. 2020 Lausunto asiakasmaksulaista

Asiakasmaksulaki Annettu lausuntopalveluun keväällä 2020  1)Suomessa pienituloiset sairastavat enemmän kuin suurituloiset ja terveydenhuollon maksut ovat isojen korotusten vuoksi jo huomattavasti suuremmat kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Sen vuoksi on tärkeää, että...

Miten yksinhuoltaja pärjää poikkeustilan aikana?

Miten selvitä kun lapsi tarvitsee kotikoulua eikä lapsen tapaamisetkaan toimi koronavirusrajoituksen vuoksi? Taloudellisten huolien kasvaessa, arkeen on tullut uudet velvoitteet. Kotikoulu edellyttää mm. useampia teknisiä laitteita toimivine ohjelmineen, joita ei...

Vuoroasuvien lasten perheiden toimeentulo turvattava

Kela/tutkija Anneli Miettinen Valtaosa, 90 %, eronneista vanhemmista on yhteishuoltajia, eli he tekevät lasta koskevat tärkeät päätökset (passi, koulu, uskonto, äidinkieli jne.) yhdessä. Vain 16 % eronneista vanhemmista on sopinut kirjallisesti lapsen...

Pienituloisuus synnyttää ongelmia – ei yksinhuoltajuus

Yhden vanhemman perheille lapsiperheköyhyys on suurin haaste Kaikkien lasten pienituloisuusaste oli 2016 10,1 % yhden vanhemman perheiden lasten 20 %. Yhden vanhemman perheiden käytettävissä olevat tulot kotitalousyksikköä kohden ovat pienemmät kuin muun väestön....