Kummalle lapset jäävät erossa

Eron jälkeen lasten asuinpaikan määrääminen ratkaisee pitkälti sen, millaiseksi vanhempien arki muodostuu.  Päätösvalta on ensisijaisesti vanhemmilla itsellään, ainoastaan kiistatapaukset ratkaisee tuomioistuin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen  huoltokiistoja...

Yhteishuolto, yksinhuolto – Mitä ne tarkoittavat?

Mikä ihmeen yhteishuolto? Vanhemmuutta ei välttämättä jaeta käytännössä, vaikka lapsi olisi yhteishuollossa. Toisaalta yhteishuoltajuus saattaa toteutua hyvinkin, vaikka lapsi olisi yksinhuollossa. Keskeistä ei yleensä olekaan lapsen huoltomuoto, vaan se, miten...

Miten omaisuus jaetaan

Omaisuuden jakaminen avioerossa Omaisuuden ositus on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun avioerohakemus on toimitettu käräjäoikeudelle. Tätä päivää kutsutaan ositusperusteeksi. Omaisuuden jakamisessa huomioidaan kummankin puolison omaisuus ja velat, jotka puolisot ovat...