Rahat lopussa?

 

Saathan varmasti Avaa sisäinen linkki samassa ikkunassaelatusapua tai elatustukea?

Oletko selvittänyt onko sinulla oikeus Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassatoimeentulotukeen? Joskus myös lastensuojelu voi auttaa sinua ennaltaehkäisemään ongelmia. Varaa aika sosiaalitoimistosta!

Avaa sisäinen linkki samassa ikkunassaLiittomme kautta voit päästä Avaa sisäinen linkki samassa ikkunassatuetulle lomalle.

Entä kuulutko Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassaasumistuen piiriin?

Sinulla on oikeus lapsilisään ja sen yksinhuoltajakorotukseen, jos asut yksin lastesi kanssa, vaikka olisitkin juridisesti yhteishuoltaja.  Jos perustat avoliiton tai avioidut, muista ilmoittaa se kelaan, sillä silloin sinulla ei enää ole oikeutta korotukseen.

Sinun täytyy myös oppia tekemään halpaa ruokaa. Googlaamalla löydät penninvenyttäjän ruokaohjeet! Tutustu Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassaMartat ryn toimintaan!

http://www.marttaliitto.fi/

Onko perheessäsi sairautta?  Oletko tarkistanut kaikki sairausetuudet Kelasta osoitteessa: http://www.kela.fi/jos-lapsi-sairastuu tai aikuisen sairastamisesta: http://www.kela.fi/sairastaminen. Ehkä: www.kela.fi/vammaistuet.  Entä vapaaehtoisista vakuutuksistasi?

Mikäli olet vailla työtä, olet oikeutettu työttömyysturvaan: http://www.kela.fi/tyottomat.  Jos kuulut työttömyyskassaan, saat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta sitä kautta.

Ano veronmaksukyvyn alentumisvähennystä Tutki lisää: www.veronmaksajat.fi/Veroilmoitus/Esitaytetty-veroilmoitus/Muita-vahennyksia/.

Etkö pysty maksamaan terveyskeskusmaksuja tai päivähoitomaksuja?  Sinulla on oikeus anoa näistä vapautusta.

”Maksukyvyn ottaminen huomioon Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä tulojen ja maksukyvyn mukaan määräytyvä sosiaali‐  ja terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Asiakas voi saada sosiaali‐  ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Lisätietoa saa esimerkiksi sosiaalityöntekijältä.”

Järjestöjen sosiaaliturvaopas,  s. 64

 

Selkeä sosiaaliturvan tarkistuslista, jossa myös lapsiperheiden etuudet:

http://www.reumaliitto.fi/@Bin/412043/Sosiaaliturvan_tarkistuslista_2_2011_suomi.pdf,

Tarkka, selkä ja uusi  sosiaaliturvaopas:

http://www.sosiaaliturvaopas.fi/files/sosiaaliturvaopas/Jarjestojen_sosiaaliturvaopas_2013.pdf,

http://www.marttaliitto.fi/