Leija-ryhmänohjaajakoulutus ammattilaisille

Oletko kiinnostunut vertaisryhmien järjestämisestä ja yksin lastaan kasvattavien perheiden tukemisesta?

Oletko kiinnostunut ryhmän ohjaamisesta lapsille tai vanhemmille?

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Leija-hanke  on kehittänyt vertaisryhmämallit lastaan yksin kasvattaville totaalisille yksinhuoltajavanhemmille ja heidän lapsilleen. Ne ovat osoitteessa: www.yvpl.fi/Leija-hanke/Materiaali. 

Ohjaajakoulutuksessa käsitellään ryhmien ohjaamista yleensä, ohjaajuutta ja ryhmän prosessia sekä vertaisryhmiä, esiteltiin Leija-vanhempien ja lasten ryhmien erityispiirteet, teemat ja menetelmät sekä keskusteltiin hyvistä ja huonoista ryhmänohjauskokemuksista ja niiden opeista. Tavoitteena on saada valmiudet ohjata vertaisryhmiä niiden perheiden lapsille ja/tai vanhemmille, joissa ei ole yhteyttä toiseen vanhempaan.

Leija-lasten vertaisryhmässä mietitään, millaista on olla lapsi yhden vanhemman perheessä, jossa yhteyttä toiseen vanhempaan ei ole. Ryhmässä käsitellään lapsen iloja ja suruja, haasteita ja onnistumisia, tilanteen herättämiä kysymyksiä ja etsitään niihin yhdessä vastauksia. Vanhempien ryhmässä aikuiset saavat vertaistukea toisiltaan ja mm. jakavat keskenään kokemuksia siitä, miten toisen vanhemman puuttumista olisi hyvä käsitellä lapsen kanssa.

Ohjelma

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja Leija-hanke

Ryhmän toteutus, teemat ja ryhmän ohjaajuudesta 

Leija-ryhmistä saadut palautteet ja keskustelua 

Miten auttaa lasta käsittelemään toisen vanhemman puuttumista -tukimateriaali