Leija-hanke - vanhempien ryhmä

Aloittavia Leija-ryhmiä

Syksyllä 2016 (loka-marraskuussa) tulossa yksin lasta kasvattavien vanhempien suljettu Leija-ryhmä Perheaikaa.fi -sivulla! Ryhmän chat-kokoontumiset sovitaan ilmoittautuneiden kesken.

Ryhmää vetää Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Rapeli, Itä-Suomen aluekoordinaattori Marjo Meriranta sekä vertaisohjaaja.
Ilmoittaudu: marjo.meriranta@yvpl.fi/ 0400 441 708 tai terhi.rapeli@yvpl.fi/ 040 186 3421.

Vanhempien ryhmien toiminta

Leija-hankkeen toiminta on suunnattu perheille, joissa vanhempi kasvattaa lastaan tai lapsiaan yksin, ilman toisen vanhemman tukea. Hankkeessa kehitetään ohjatun vertaisryhmänmalli vanhemmille, jotka kasvattavat lapsiaan täysin ilman toisen vanhemman osallistumista.

Vanhempien ryhmä on tarkoitettu pienten, alle kouluikäisten (myös vauvaikäisten) lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea omaan jaksamiseensa ja elämäntilanteen käsittelemiseen lasten kanssa. Kasvaessaan lapset ihmettelevät ja kyselevät sekä vertailevat omaa perhettään toisiin perheisiin. Aikuisille kysymykset ja lapsen iänmukaisten vastausten löytäminen voi olla vaikeaa.

Ohjatussa vertaisryhmässä vanhemmat jakavat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan ja miettivät yhdessä käytännönläheisiä keinoja tilanteen käsittelemiseen eri-ikäisten lasten kanssa. Vanhemmat, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita elämässään ymmärtävät ja pystyvät tukemaan toinen toisiaan. Parhaimmillaan ryhmässä syntyy uusia ajatuksia ja näkökulmia sekä pitkäkestoisia hyvinvointia ja jaksamista lisääviä suhteita.

Lataa itsellesi valmis opas

Valmis vetäjän opas on vapaasti ladattavissa kohdassa www.yvpl.fi/Leija-hanke/Materiaali.  Mikäli aloitat ryhmän toivomme, että ilmoitat siitä: terhi.rapeli(at)yvpl.fi sillä, tilastoimme toteutuneet ryhmät  ja seuraamme näin mallin leviämistä. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry kiittää jo etukäteen panostasi.