Lausunnot ja vetoomukset

01.09.2014

1.9.2014 Yhden vanhemman perheet haluavat töitä vetoomus työministeri Ihalaiselle

Yhden vanhemman perheet haluavat työtä.  Näiden perheiden työttömysaste on jo 16.3 % eli kaksinkertainen verrattuna muun väestön työttömyysasteeseen.  "Nykyiset hoivapalvelut...| Lue lisää »


14.08.2014

14.8.2014 Vetoomus Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisen puolesta

YVPL totetaa että olemassa olevatkaan hoivapalvelut eivät riitä mahdollistamaan yksinhuoltajien työssäkäyntiä.  Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on jo kaksinkertaa niin suuri kuin...| Lue lisää »


06.06.2014

6.6.2014 Lausunto Sosiaalihuoltolaista STMlle

Liitto kiittää ministeriötä järjestöjen varhaisesta kuulemisesta.  Liitto pitää myös tärkeänä parannusesityksenä asiakaslähtöisyyden parantamista.  Kuntalaisille esitetty...| Lue lisää »


27.05.2014

27.5.2014 Kotihoidon tuen uudistaminen

Liitto on tyytyväinen, että lapset, joilla on vain yksi vanhempi, esitetään rajattavaksi kotihoidon tuen jakamisen hulkopuolelle.  On myös tärkeää, että yhteishuoltavat vanhemmat,jotka...| Lue lisää »


23.04.2014

23.4.2014 Lausunto varhaiskasvatuslakiuudistusesityksestä

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto pitää tärkeänä, ettei subjektiivista päivähoitouudistusta ryhdytä vähentämään, vaan vanhemmilla säilyy nykyinen oikeus harkita käyttävätkö he palvelua. ...| Lue lisää »


08.04.2014

8.4. 2014 Myös lapsiperheneuvostot kuntalakiin

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry esittää uudistettavaan kuntalakiin, että kunnissa käynnistettäisiin vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi lapsiperheneuvostot. Perustelu: lapsiperheet ovat...| Lue lisää »


10.03.2014

10.3.2014 Lausunto tasa-arvopolitiikan mieskysymysten väliraportista

Miesten  syrjäytymistä voidaan ehkäistä vähentämällä lapsiperheiden pienituloisuutta.  Jos poika on kotoisin pienituloisesta perheestä, hänellä on nelinkertainen riski päätyä...| Lue lisää »


20.01.2014

20.1.2014 Lapsen kehityksen asiantuntija myös lapsen huoltokiistojen tuomioistuinkäsittelyihin

 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää lapsen huoltokiistojen tuomioistuinsovittelukokeilua erinomaisena ja pyytää sen laajentamista varsinaisiin tuomioistuinkäsittelyihin....| Lue lisää »


17.01.2014

17.1.2014 Lausunto Asumistukilain uudistuksesta

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka kohderyhmänä on perheet, jonka arjesta vastaa yksi vanhempi. Yhden vanhemman perheitä on 20 % lapsiperheistä. Liitto on tuonut...| Lue lisää »


15.01.2014

15.1.2014 Lausunto Isyyslain uudistusesityksestä om:lle

YVPL:n näkemys lyhyesti: YVPL pitää lähes kaikkia esitettyjä muutoksia kannatettavina ja lapsiperheiden palveluja parantavina. YVPL haluaa kuitenkin säilyttää äidin vastustusoikeuden ennallaan....| Lue lisää »


17.09.2013

17.9.2013 Lausunto Lastensuojelutyöryhmän loppuraportista

YVPL:n asiakkaiden ja jäsenten kokemukset lastensuojelun kehittämistarpeista ovat samankaltaiset kuin loppuraportissa esitetyt sekä muiden lausunnon antajien. ...| Lue lisää »


21.06.2013

21.6.2013 Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu

Liitto haluaa laajentaa asiantuntija-avustajan käytön myös tuomioistuimissa käsiteltäviin huolto- ja tapaamiskiistoihin.  Asiantuntijan koulutus tulee olla riittävä ja lasta pitää kuulla...| Lue lisää »


20.03.2013

20.3.2013 Vetoomus kuntien perhetyön, lastensuojelun toimintatapaojen ja lastensuojelulain toimivuutta selvittävälle työryhmälle

Lapsipeheet tarvitsevat ennen kaikkea laadukasta ennaltaehkäisevää apua kotiin sekä riittävästi lasten psykiatriaisia ja - neurologisia palveluja. Vetoomus 20.3.2013 MONIMUOTOISTEN...| Lue lisää »


14.12.2012

14.12.2012 Lastensuojelun valtionosuus pitää uudistaa ennaltaehkäisevää työtä suosivaksi

Yhden vanhemman perheitä on Tilastokeskuksen mukaan 120 000 eli viidennes lapsiperheistä. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry (myöhemmin YVPL) esittää lastensuojelun valtionosuuden muuttamista...| Lue lisää »


06.11.2012

6.11.2012 Lausunto isyysvapaan laajennuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Yhden vanhemman perheitä on 120 000, mutta heistä vanhempainvapaalla olevia on noin 6000 (Vanhempainvapaarahaa saaneet äidit, Kela 9/2010). YVPL:n muutosesitykset hallituksen esitykseen...| Lue lisää »


22.08.2012

22.8.2012 YVPL vastustaa lapsilisäindeksin jäädyttämistä

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ei hyväksy valtionvarainministeriönesittämää lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä. On huomattava, ettäperäti 134 000 lapsen vanhemmat ovat...| Lue lisää »


08.06.2012

8.6.2012 Lapset jäävät ilman elatustukea, koska sopimuksia arkistoidaan vaihtelevasti

YVPL vetosi peruspalveluministeri Maria Guzenina-Ricahrdsoniin käytännön muuttamiseksi| Lue lisää »